Förnyelse med människan i centrum

Som renodlat fastighetsutvecklingsbolag försöker vi förstå hur förändringarna i ett samhälle ställer nya krav på lokaler, bostäder och miljöer – för såväl företag som privatpersoner.
Nya kommunikationsmönster, nya demografiska mönster, integration och behovet att minska vår negativa påverkan på miljön. Det är de viktigaste förutsättningarna som påverkar oss när vi ska utforma de nya omgivningar där människor ska leva och arbeta.

Ansvar och soliditet

Vi på Aspelin Ramm är en solid, handlingskraftig och ansvarsfull fastighetsutvecklare som lägger vikt på att byggnaden ska utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden. Det gör vi genom god arkitektur, slitstarka och passande material samt respekt för miljön och omgivningen, vilka är centrala värden som ligger till grund för vårt utvecklingsarbete.

God och innovativ arkitektur

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades i Göteborg år 2000 och har sedan starten initierat och utvecklat en rad olika fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. I första hand butiks- och kombinationsfastigheter som exempelvis Pedagogen Park i Mölndal och Torslanda Terminal i Amhult. Men på senare tid även hotell- och bostadsfastigheter, som Smögens Hafsbad, Vann Spa Hotell & Konferens samt ”Studio 58” på Norra Älvstranden i Göteborg. Genom god och innovativ arkitektur utvecklas och anpassas befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet.